Dyplom za zainteresowanie historią Grobu Nieznanego Żołnierza

Dyplom z garnizonu

Dyplom za zainteresowanie historią Grobu Nieznanego Żołnierza

DYPLOM
dla klasy III c

Prywatnej Szkoły Podstawowej nr 6
Sióstr Niepokalanek im. bł. M.Marceliny Darowskiej w Warszawie

z podziękowaniem za zainteresowanie
historią Grobu Nieznanego Żołnierza,
tradycjami wojskowymi stolicy
i współczesną działalnością
Dowództwa Garnizonu Warszawa.

Dowódca Garnizonu Warszawa

płk Robert Głąb

Warszawa, dnia 7 czerwca 2016 roku

POWRÓT