Finały konkursu informatycznego

minilogia_2015_2016_e3

Finały konkursu informatycznego

Nasi uczniowie mają już za sobą emocje trzeciego etapu konkursu, który odbył się w czwartek 14 kwietnia.  MiniLOGIA 14 jest konkursem o zasięgu wojewódzkim organizowanym przez Ośrodek Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów na zlecenie Mazowieckiego Kuratora Oświaty. Przeznaczony dla uczniów szkół podstawowych poszerza treści podstawy programowej z informatyki.

Tak jak inne konkursy kuratoryjne polega na wykazaniu się wiedzą i umiejętnościami podczas trzech etapów – szkolnego, rejonowego i wojewódzkiego. Konkurs polega na samodzielnym rozwiązywaniu zadań graficznych w językach Logo i Python (moduł turtle). Cieszy się dużym zainteresowaniem wśród uczniów. W tym roku aż siedmiu chłopców z klas szóstych i piątych dotarło do etapu wojewódzkiego: Bartosz Jaźwiec, Michał Jażdżyk, Antoni Przybylik, Adam Sosnowski, Jerzy Szempliński, Kornel Tłaczała, Franciszek Zaranowicz. Wyniki ogłoszone zostaną w dniu 28 kwietnia.

POWRÓT