Świetlica

ŚWIETLICA SZKOLNA


Czynna poniedziałek – piątek w godz. 7:30 – 8:30 oraz 16:00 – 17:15.

Opłata za świetlicę 50 zł miesięcznie, płatne przelewem na konto szkoły

z adnotacją: imię i nazwisko dziecka, świetlica za miesiąc (proszę podać nazwę miesiąca).

Konto szkoły:

ALIOR BANK  42 2490 0005 0000 4530 3901 9516