Historyczne zmagania

laureaci_2015_2016_rf_13

Historyczne zmagania

Historyczne zmagania

Bitewny kurz opadł, szczęk zbroi ucichł. Przyszedł moment rozstrzygnięcia walki o jak najlepsze pozycje w XXI edycji Ogólnopolskiego Konkursu Historycznego im. majora Marka Gajewskiego pt. „Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego”. Etap wojewódzki odbył się w dniu 27 kwietnia.  Tegoroczna edycja była poświęcona okresowi z lat 1531-1683, czyli dziejom od bitwy pod Obertynem aż po zmagania króla Jana III Sobieskiego pod Wiedniem. Podobnie jak w minionych latach konkurs odbył się pod patronatem Ministerstwa Obrony Narodowej, Ministerstwa Edukacji Narodowej, Stowarzyszenia Klub Kawalerów Orderu Wojennego Virtuti Militari, Porozumienia Organizacji Kombatanckich Płocka oraz Urzędu ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych, natomiast współorganizatorem wraz z Mazowieckim Kuratorem Oświaty są Wojskowe Centrum Edukacji Obywatelskiej w Warszawie, Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Warszawie, Stowarzyszenie Inicjatyw Edukacyjnych „Delta” w Płocku oraz Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie.  
Uczniowie naszej szkoły wzięli po raz drugi udział w konkursie. Tym razem aż dwóch naszych podopiecznych, uczniów szóstych klas – Maciek Król (6 B) i Patryk Welkier (6 C) – odniosło sukces zostając laureatami. Do konkursu przygotowywali się pod kierunkiem pana Adama Pawłowskiego. Uczniowie musieli wykazać się wiedzą znacznie wykraczającą poza podstawę programową z historii obowiązującą w szkole podstawowej. Poszczególne etapy konkursu (szkolny, rejonowy, wojewódzki) obejmowały wiedzę dotyczącą oręża polskiego w okresie od XVI do końca XVII wieku, znajomość broni i ich barw, architektury obronnej, topografii wojskowej, heraldyki, falerystyki, sfragistyki, literatury, muzyki i pieśni oraz malarstwa historycznego.
Serdecznie gratulujemy Maćkowi Królowi i Patrykowi Welkierowi bogatej wiedzy i osiągniętych sukcesów.
POWRÓT