Idź w stronę światła czyli pożegnanie uczniów klas szóstych

Finał klas 6  - 2016-06-23

Idź w stronę światła czyli pożegnanie uczniów klas szóstych

O godzinie 16 w czwartek, 23 czerwca, rozpoczęła się Msza św. sprawowana w intencji uczniów klas szóstych. Liturgii towarzyszyła modlitwa za uczniów i  ich rodziny.  Zebrani i przejęci powagą chwili absolwenci dziękowali za  lata spędzone  w murach szkoły, prosili o pomyślne dalsze lata nauki  i formowania  swojej osobowości. W tym dniu Kościół pochylał się w liturgii nad przypowieścią o człowieku roztropnym, budującym swój dom na skale i nieroztropnym  – wznoszącym dom  na piasku. Słowa Jezusa stały się przedmiotem refleksji ks. Franciszka podczas homilii. Oto Jezus sam w  Ewangelii tego dnia przypomniał, że trwałość wszelkich ludzkich przedsięwzięć zależy od fundamentu, na jakim się wznoszą, dlatego Pan Jezus zachęca człowieka do budowania na skale. Budujemy nasze życie na skale wtedy, gdy opieramy się na Bogu, jesteśmy konsekwentni i żyjemy zgodnie z tym, w co wierzymy.  Tę prawdę przypomniały jeszcze zebranym dary ołtarza – uczniowie przynieśli kamienie (skała) i piasek.

Liturgię ubogacił swym występem na skrzypcach Franciszek Hamela, który zagrał dwa utwory w duecie ze swoją mamą, która  grała na organach. Po zakończonej Mszy św. swoje podziękowanie siostrom, księdzu kapelanowi, nauczycielom  wyrazili przedstawiciele  rodziców oraz uczeń.
Wkrótce uroczystość przeniosła się do sali widowiskowej, gdzie zebrani uczniowie klas szóstych  wystąpili w tradycyjnym polonezie.   Część oficjalna rozpoczęła się krótkim występem uczniów, którzy  zwrócili się  z podziękowaniem  do nauczycieli, pracowników szkoły, rodziców. Słowa uzupełniła piosenka „Pięknie żyć”, po niej  Małgosia Mikołajczyk  zaśpiewała „Piosenkę absolwenta”, dedykując ją koleżankom i kolegom. Dzieci zwróciły się do swoich wychowawczyń z podziękowaniem i różą – każda miała ich tyle, ilu uczniów. Po tym  przystąpiono  do rozdawania nagród, świadectw, indeksów  z nauki  religii,  zaświadczeń.  Rocznik ten uczył się  w ciekawym przedziale lat – s. Leonarda przypomniała, że rozmowy kwalifikacyjne do pierwszych klas toczyły się także w pamiętnym dniu  10 kwietnia 2010 r. Młodzież ta ukończyła  szkołę w Roku Miłosierdzia, w roku 1050 rocznicy Chrztu Polski. Każde dziecko otrzymało  zatem obrazek Jezusa Miłosiernego i kropielniczkę z wizerunkiem sceny  chrztu księcia Mieszka.  Każda dedykacja  nagrody została  odczytana, nagrodzona oklaskami, gdyż wszyscy nasi szóstoklasiści włożyli wiele  wysiłku w to, aby ostatnia klasa  zakończyła się  sukcesem. Siostra dyrektor i nauczyciele przedmiotów  wręczyli zebranym uczniom nagrody i dyplomy  laureata, wyróżnień i nagród w konkursach przedmiotowych. Było tych nagród wiele… W konkursach kuratoryjnych postawili szkołę na czele mazowieckich podstawówek.
Po części oficjalnej przyszedł czas na przerwę, regenerację sił poczęstunkiem i zmianę strojów na  nieoficjalne. O godzinie 8 rozpoczęła się  dyskoteka, która była prezentem rodziców dla dzieci. Szczęśliwi absolwenci  wspaniale bawili się  do 22, gdy nadszedł czas opuszczenia progów szkoły. Były łzy, wielkie wzruszenie, ostatnie uściski, trudne rozstanie z kolegami i koleżankami znanymi od  tylu lat. „Do widzenia przyjaciele, wspólnych spraw mieliśmy wiele…”  – brzmiały  w sercu słowa popularnej piosenki śpiewanej kilka godzin wcześniej przez Małgosię. Do widzenia…
POWRÓT