Luneta czasu i Powstanie Warszawskie

????????????????????????????????????

Luneta czasu i Powstanie Warszawskie

LUNETA CZASU I POWSTANIE WARSZAWSKIE

W środę 15 października w szkole miała miejsce gra terenowa „Luneta czasu i Powstanie Warszawskie”, w której wzięli udział uczniowie klas 1-, 4-, 5- i 6-tych. Zajęcia te zostały zorganizowane przez Fundację „Nasza historia” przy współudziale Grupy Rekonstrukcyjnej „Bluszcz” i rodziców naszych dzieci. Gra miała charakter teatru ulicznego, w którym jako aktorzy wystąpili Wolontariusze i Rodzice. Dzieci przeniosły się w rok 1944
i odwiedzili siedem punktów, w których zapoznali się z sytuacją przedstawianą przez aktorów i wykonywali zaplanowane zadania.

Gra rozpoczęła się od wręczenia uczniom rozkazu stawienia się we właściwym batalionie. Batalionów było siedem: Parasol, Zośka, Ryś, Żmija, Żubr, Żyrafa, Miotła. Dowódcami poszczególnych batalionów byli nauczyciele uczący w szkole. Przemieszczały się one od stanowiska do stanowiska, wg otrzymanej mapy, gdzie uczniowie mieli okazję zapoznać się z życiem codziennym powstańców.


Przygotowane punkty to: znaki i symbole, sanitarny, ślub w powstaniu w połączeniu ze śpiewaniem powstańczych piosenek, tajne komplety, moda w powstaniu, żywność w powstaniu oraz zrzuty.


Były też dwa punkty lotne (ruchome): powstańcza radiostacja „Błyskawica” i „Gdy krowa ryczy, nie stój w bramie”.


Na ostatniej lekcji miało miejsce spotkanie s. Leonardy, wszystkich batalionów, osób prowadzących grę i wychowawców. Nastąpiło podsumowanie tego, co się przez cały dzień działo w szkole. Siostra Dyrektor bardzo podziękowała pani Katarzynie Ostrowskiej – Biernackiej z Fundacji „Nasza Historia” za przygotowanie tej gry i wielkie zaangażowanie. Słowa wdzięczności usłyszeli również wolontariusze z Fundacji „Nasza Historia”, członkinie Grupy Rekonstrukcyjnej „Bluszcz”, rodzice oraz nauczyciele i wychowawcy, którzy czynnie zaangażowali się w to przedsięwzięcie.


Była to piękna lekcja historii i mamy nadzieję, że na dobre zostanie w pamięci naszych uczniów.

POWRÓT