MISTERIUM MĘKI PAŃSKIEJ

misterium_2015_2016_rt02

MISTERIUM MĘKI PAŃSKIEJ

19 marca nasza wspólnota szkolna przeżywała coroczne przedświąteczne spotkanie wielkanocne, podczas którego uczniowie klasy 5b i 5c przedstawili Misterium Męki Pańskiej. Tegoroczne Misterium nawiązywało do 1050. rocznicy Chrztu Polski. Młodzi aktorzy przenieśli nas do czasów Chrystusa a więc początków chrześcijaństwa oraz do czasów, w których Polska budowała swoją państwową i chrześcijańską tożsamość. Na scenie mogliśmy zobaczyć Jezusa wraz z uczniami i Maryją, Kajfasza, Piłata, księcia Mieszka I, Dobrawę, bp. Jordana, księcia Bolesława Chrobrego, cesarza Ottona III, papieża Sylwestra i wiele, wiele innych postaci.
Misterium było retrospekcją trzech historycznych wydarzeń:
– Ostatniej Wieczerzy, Męki, Śmierci I Zmartwychwstania Pana Jezusa,
– chrztu Mieszka I w 966 roku,
– spotkania cesarza Ottona III z papieżem Sylwestrem w 1000 roku w Rzymie oraz Ottona z
  Bolesławem Chrobrym w Gnieźnie.
Niech przesłanie, które na zakończenie przekazał Piotr odkrywający rolę bp. Jordana będzie drogowskazem na ścieżkach naszego życia:
„Tak, pójście za Jezusem musi być świadome i musi wypływać z miłości i wiązać się z gotowością poświęcenia tego, co czysto ludzkie, temu co proponuje Bóg.  Jezus powiedział: <<Jeśli kto chce pójść za Mną, niech się zaprze samego siebie, niech weźmie krzyż swój i niech Mnie naśladuje. Bo kto chce zachować swoje życie, straci je; a kto straci swe życie z mego powodu, znajdzie je. Cóż bowiem za korzyść odniesie człowiek, choćby cały świat zyskał, a na swej duszy szkodę poniósł? Albo co da człowiek w zamian za swoją duszę? Albowiem Syn Człowieczy przyjdzie w chwale Ojca swego razem z aniołami swoimi, i wtedy odda każdemu według jego postępowania>>. Życzymy wszystkim na ten świąteczny czas głębokiego doświadczenia miłości i obecności Boga, który stał się człowiekiem, cierpiał i za każdego z nas oddał życie na krzyżu. Ale przede wszystkim, i to jest naszą radością, pokonał śmierć i Zmartwychwstał otwierając nam bramy nieba. Niech Zmartwychwstały Chrystus każdemu z nas błogosławi.”
 
POWRÓT