Niepokalane Poczęcie Najświętszej Maryi Panny – wtorek, 8 grudnia 2015

sw_siostr_2015_2016_dw308

Niepokalane Poczęcie Najświętszej Maryi Panny – wtorek, 8 grudnia 2015

W tym dniu   nie dzwonek  rozpoczyna lekcji, a rano szkoła świeci pustkami. Wszyscy modlą  się  w kaplicy. Świętowanie się rozpoczyna…
8 grudnia Kościół  obchodzi uroczystość ku czci Maryi Niepokalanej – w naszej szkole to dzień  wyjątkowy, uroczysty, radosny, pełen wdzięczności  za  Boże dary!  Za osobę Maryi, Jej łaski,  dar  Zgromadzenia Sióstr Niepokalanek i każdą Siostrę, która tu pracuje, z osobna.
Uroczysta Msza święta wyrażała   wszystkie te  intencje. Funkcje liturgiczne pełnili  w tym dniu przejęci powagą chwili uczniowie klasy III b. Ksiądz Franciszek przypomniał, że wierni od początku czcili  tajemnicę  Niepokalanego  Poczęcia Maryi, a Kościół ogłosił ten dogmat wiary w połowie XIX w., w środku  epoki racjonalizmu, gdy ludzkość bardziej ufała   rozumowi niż prawdom wiary. I Maryja dała  wówczas  swoją odpowiedź – św. zakonnicy Katarzynie przekazała  orędzie Cudownego Medalika, a potem w Lourdes, potwierdzając  własnymi słowami  ogłoszony wtedy dogmat.
Można dodać, że  słowem Maryi było wówczas także  natchnienie  dwóch Polek, Józefy Karskiej i bł. Marceliny Darowskiej, by powołały do życia  Zgromadzenie Sióstr Niepokalanek.  
Po uroczystej Mszy św. przedstawiciele rodziców złożyli życzenia oraz bukiety kwiatów na ręce Siostry Przełożonej Gabrieli oraz Siostry Dyrektor. Popłynęły wyrazy wdzięczności  od uczniów, nauczycieli, przyjaciół szkoły.
Siostrom Niepokalankom dziękujemy za ich pracę,  wielkie oddanie dzieciom  i młodym ludziom życząc błogosławieństwa Bożego w trudach każdego dnia, wielu dobrych natchnień i sił do  kolejnych  lat działania  na chwałę Niepokalanej.   
POWRÓT