Opłaty

OPŁATY ZA SZKOŁĘ w roku szk. 2017/2018

 

Uprzejmie Państwa informujemy, że czesne od 1 września 2017 roku wynosi:

  • 750 zł płatne przez 10 miesięcy
  • 120 zł za obiady
  • 50 zł za świetlicę  (dodatkowa opłata, jeżeli dziecko zostaje w świetlicy po godz.16)

Prosimy o regularne wpłaty do 10- go każdego miesiąca na poniżej podane konto bankowe:
ALIOR BANK
42 2490 0005 0000 4530 3901 9516
Przy wpłatach bankowych w dyspozycji przelewu należy podać imię i nazwisko dziecka oraz klasę.

Można też wpłacać gotówką od 1 do 10-go dnia każdego miesiąca w godz. 8.00–9.00 w sekretariacie w budynku przedszkolnym.