Pielgrzymka piesza do parafii pod wezwaniem św. Ojca Pio

Screen Shot 2016-08-19 at 18.30.25

Pielgrzymka piesza do parafii pod wezwaniem  św. Ojca Pio

W dniu 23 września wspólnota klasy 2b obchodziła szczególne święto. Tego dnia Kościół na całym świecie obchodził wspomnienie umiłowanego patrona klasowego – św. Ojca Pio.  
Wszyscy uczniowie pragnęli oddać cześć orędownikowi spraw, które już od klasy pierwszej były zawierzane przez uczniów klasy 2b i ich rodziny. Jako wyraz bliskości i wdzięczności wobec św. Ojca Pio uczniowie, s. Bartłomieja i kilku rodziców odbyli pielgrzymkę pieszą do parafii pw. św.  Ojca Pio na Kabatach.
Przed rozpromienionym obliczem świętego Patrona, które patrzyło z pięknego   i ogromnego obrazu na swoje duchowe dzieci, śpiewali Bogu pieśni wdzięczności, radowali się z daru świętych, a szczególnie naszego Patrona. Ksiądz  wikariusz opowiedział grupie o niezwykłej postaci św. Ojca Pio. Wspólnie rozważali jego oddanie Bogu i piękną służbę drugiemu człowiekowi, uczyli się, jak być świętymi w codziennym życiu. Na koniec grupa  otrzymała niespodziewaną łaskę – mogła z czcią i miłością ucałować relikwie naszego umiłowanego świętego klasowego patrona.
Bądź uwielbiony Panie w darze wszystkich świętych. Św. Ojcze Pio módl się za nami.
POWRÓT