Plan kółek

Drodzy Rodzice

Aktualny plan kółek na semestr I w roku szk. 2017/2018  będzie wkrótce dostępny.

Zapisany uczeń zobowiązany jest uczęszczać na wybrane kółko w ciągu całego semestru.