Plan kółek

Drodzy Rodzice

Aktualny plan kółek na semestr II w roku szk. 2017/2018.

KÓŁKA 2017 II sem. 07.05.2018

Zapisany uczeń zobowiązany jest uczęszczać na wybrane kółko w ciągu całego semestru.