Plan kółek

Drodzy Rodzice

Aktualny plan kółek na semestr I w roku szk. 2017/2018 – jest taki jak w semestrze I.

Kółka semestr II 2017/2018 – 29.01.2018

Zapisany uczeń zobowiązany jest uczęszczać na wybrane kółko w ciągu całego semestru.