Plan kółek

Drodzy Rodzice

Aktualny plan kółek na semestr I w roku szk. 2018/2019.

Plan kółek  KÓŁKA 2018 semestr I 3.09.2018

Zapisany uczeń zobowiązany jest uczęszczać na wybrane kółko w ciągu całego semestru.