Plan kółek

Drodzy Rodzice

Aktualny plan kółek na semestr I w roku szk. 2017/2018

Kółka 2017 25.09.2017

Zapisany uczeń zobowiązany jest uczęszczać na wybrane kółko w ciągu całego semestru.