Polska poezja patriotyczna

Screen Shot 2016-08-30 at 13.55.13

Polska poezja patriotyczna

30 marca 2015 roku w naszej szkole odbył się konkurs recytatorski poezji patriotycznej. Konkurs wzbudził zainteresowanie uczniów i zainspirował do recytacji. Celem konkursu była popularyzacja poezji patriotycznej, wzrost świadomości narodowej młodego pokolenia Polaków oraz pogłębienie ich miłości do Ojczyzny. Spośród uczestników I etapu członkowie komisji, po uważnym przesłuchaniu kandydatów, wyłonili uczniów, którzy będą reprezentować naszą szkołę w II etapie konkursu „Witaj Majowa Jutrzenko” organizowanym od lat przez Katolicki Zespół Edukacyjny im. ks. P. Skargi.

Nasi zwycięzcy to:
Klasy 1-3
Stefan Gamdzyk kl. 3b
Oliwia Rozkosz kl. 2b
Antoni Ślubowski kl. 3a
Klasy 4-6
Jerzy Gamdzyk kl. 6b
Maria Beisert kl. 5c
Wiktoria Filipiak kl. 4a
Tym, którzy zostali zakwalifikowani do kolejnego etapu gratulujemy i życzymy sukcesów. Wszystkim, natomiast którzy wzięli udział w I etapie – dziękujemy.

POWRÓT