Rekolekcje Wielkopostne klas 1-5

rekolekcje_1_3_2015_2016_1aa03

Rekolekcje Wielkopostne klas 1-5

W tym roku Rekolekcje Wielkopostne rozbrzmiewały pod hasłem „Miłosierdzie Boga”.  W świat duchowego przygotowania do spotkania ze zmartwychwstałym Chrystusem wprowadzały uczniów  Siostry: Anna Maria i Alicja – Apostolinki. Rekolekcje odbywały się  w dniach 7-8 marca (poniedziałek, wtorek).  
Wszystkie klasy 1-5 rozpoczęły je od wspólnej modlitwy oraz śpiewów. Następnie klasy 1-2 udały się na katechezę, gdzie spotkały się z Aniołem Przebaczenia  oraz zapoznały się z „Przypowieścią o Zagubionej owieczce”.  W tym czasie uczniowie klas  3-5 oglądali w swoich klasach film „Wyspa Nim”, który pomógł im w późniejszej dyskusji na temat „Czym jest odwaga? Kiedy tak naprawdę jestem odważny?” oraz w wykonaniu wspólnej klasowej pracy na  ten temat. Podczas katechezy Siostry Anna Maria i Alicja przypomniały  uczniom klas 3-5 „Przypowieść o Miłosiernym Ojcu” oraz pomogły dzieciom przygotować się do spowiedzi poprzez wspólny rachunek sumienia połączony z symbolicznym oczyszczaniem  serc  z pajęczyny grzechu.  Klasy starsze przystąpiły do sakramentu pokuty i pojednania. Pierwszy dzień rekolekcji zwieńczony został zaprezentowaniem swoich prac klasowych na temat odwagi  oraz odprawieniem Drogi Krzyżowej.
Wtorek rozpoczął się wspólną modlitwą oraz nabożeństwem Gorzkich Żali.  Następnie klasy młodsze miały ponowne spotkanie z Aniołami podczas katechezy. Tym razem byli to Aniołowie Prośby i Dziękczynienia. Spotkanie to było bardzo pomocne podczas późniejszej pracy w grupach.
Uczniowie starszych klas  natomiast  skupili się na swoich marzeniach oraz zastanawiali się, kim chcieliby być w przyszłości i co chcieliby osiągnąć. Swoje przemyślenia przedstawili w formie indywidualnych rysunków. Katecheza rozpoczęła się dyskusją na temat marzeń. Było to wprowadzenie do głębszych przemyśleń, które zainicjowały Siostry Apostolinki , co jest „marzeniem Jezusa?” . Zwieńczeniem   rekolekcji  była  Eucharystia, piękne wspólne śpiewy oraz podziękowania skierowane pod adresem wspaniałych Sióstr: Anny Marii oraz Alicji, które szerzej otworzyły  młode serca i umysły na świadome przeżywanie Świąt Wielkiej Nocy.
POWRÓT