Plan nauczania – Siatka godzin

Ramowy Plan Nauczania (tzw. siatka godzin) reprezentuje ilość godzin kształcenia w poszczególnych przedmiotach w czasie jednego tygodnia nauki.

Zapis „12+2” oznacza, że według Ramowego Planu Nauczania (Rozp. MEN z dn. 28.03.2017 r.) na przedmiot przeznaczono 12 godzin tygodniowo, natomiast w naszej szkole są dołożone 2 godziny, aby zapewnić wysoki poziom kształcenia dzieci.
W przypadku języków obcych zapis „0+3” oznacza, że według MEN na danym poziomie edukacyjnym nie przewidziano nauki języka, jednak nasza szkoła proponuje już 3 godziny tygodniowo.

PrzedmiotKlasa IKlasa IIKlasa IIIKlasa IVKlasa VKlasa VIKlasa VIIKlasa VIII
RAZEM22+622+622+6
religia22222222
kształcenie zintegrowane12+212+212+2-----
język polski---5+15+15+155+1
język angielski2+12+12+13+13+23+23+23+2
język niemiecki
język francuski
---0+30+30+32+12+1
muzyka1+11+11+11111-
plastyka1111111-
historia---1+12222
WOS-------2
przyroda---2+12+12+1--
geografia------21
biologia------21
chemia------22
fizyka------22
matematyka---4+14+14+14+14+1
informatyka11111111
technika---111--
wychowanie fizyczne33344444
EDB-------1
tańce0+10+10+10+10+10+1--
zajęcia szachowe-0+1------
doradztwo zawodowe------10 godz/rok10 godz/rok
godzina wychowawcza---11111