Plan nauczania – Siatka godzin

PrzedmiotKlasa IKlasa IIKlasa IIIKlasa IVKlasa VKlasa VI
RAZEM282828343434
religia222222
kształcenie zintegrowane141414---
język polski---666
historia---222
język angielski333333
matematyka---555
przyroda---333
muzyka12211-
plastyka221111/0
informatyka111111
wychowanie fizyczne333444
język niemiecki
język francuski
---333
historia sztuki
historia europejska
----1
tańce111110/1
zajęcia szachowe1-----
godzina wychowawcza--1111
technika---111
wychowanie do życia w rodzinie-----1