Wycieczka klasy 4b do Sądu Okręgowego w Warszawie – Wydział Gospodarczy

sad_2015_2016_gt001

Wycieczka klasy 4b do Sądu Okręgowego w Warszawie – Wydział Gospodarczy

Dzięki  życzliwości p. Magdaleny Kurc – Mazurkiewicz w dniu 14 grudnia klasa 4b miała możliwość zwiedzania Sądu Okręgowego w Warszawie – Wydział Gospodarczy. Na początku, tak jak każdy wchodzący do budynku,  grupa przeszła kontrolę. Po oddaniu kurtek w szatni grupa udała  się do gabinetu p. Magdaleny, która jest pracownikiem tej instytucji – sędzią.
Pani opowiedziała uczniom  o swojej pracy, pokazując teczki z założonymi sprawami. Dowiedzieli  się oni o  ubiorze sędziego: todze, birecie i łańcuchu z wizerunkiem orła.  Okazało się, że ważną sprawą jest kolor żabotu – ponieważ informuje o pełnionym obowiązku w sądzie.
Po mile spędzonej chwili w gabinecie sędziowskim klasa przeszła do sali rozpraw. Tam otrzymała dokładną instrukcję, jak należy się zachowywać, gdzie i kto zajmuje poszczególne miejsce. Najciekawsze jeszcze przed dziećmi!
Każdy uczestnik wycieczki mógł przymierzyć togę sędziowską. Wreszcie nadszedł  czas na … rozprawę. Nagle uczniowie klasy zamienili się w sędziów, prokuratorów, świadków, adwokatów i oskarżonych. Zostały przeprowadzony dwie rozprawy:
1. Rozpatrzenie wniosku o 30- dniowe opuszczenie zajęć szkolnych przez ucznia oraz agresywne zachowanie i uszkodzenie nogi psa.
2. Rozpatrzenie wniosku o zwolnienie uczniów klasy 4b z obowiązku szkolnego.
Obie rozprawy zakończyły się wydaniem wyroku. W sekrecie poinformujemy – klasa 4b została zwolniona tylko z JEDNEJ pracy domowej, a do SZKOŁY UCZĘSZCZAĆ MUSI. Całość rozpraw została udokumentowania przez panią protokolantkę  oraz nagrana.
Pięknym zakończeniem  zwiedzenia stała się  sentencja p. Magdaleny „ Życzę wam, abyście zasiadali w tej sali  jako pracownicy , ale nigdy  jako oskarżeni”.
POWRÓT