Żeby Polska była Polską…

3_maja_2014_2015g15

 Żeby Polska była Polską…

W dniu 28 kwietnia nasi uczniowie o godz.: 14:00, wystawili spektakl mający na celu krótkie przypomnienie historycznych faktów związanych z przygotowaniem i ogłoszeniem Konstytucji 3 Maja. Na temat tego wydarzenia napisała uczennica Marta Korneluk.
Przedstawienie przygotowała klasa 6b pod opieką pani Dominiki Lulek, pani Anny Skrzypek, pani Barbary Skowron oraz pani Joanny Dziedzianowicz.
W pierwszym akcie uczniowie przedstawili czasy współczesne. Akcja toczyła się w szkolnej świetlicy. Starsi uczniowie (w tych rolach Joanna Sołyga, Zofia Foks, Julia Pracka, Matylda Kucharska) tłumaczyli młodszym kolegom (Julia Marcjasz, Maciej Wilczyński) wydarzenia tamtej epoki, opowiadali o czasach Stanisława Augusta Poniatowskiego i sprawie konstytucji.
Ze sceny w świetlicy uczniowie płynnie przenieśli się do roku 1791, do sali w Zamku Królewskim, gdzie spotkali się przeciwnicy reform – stronnictwo hetmańskie (Dominik Stawicki, Szymon Adamus, Szymon Mazur, Franciszek Zabierowski) i zwolennicy reform – stronnictwo patriotyczne (Jerzy Gamdzyk, Mateusz Małetka, Jan Zemła), by w obliczu króla (w tej roli Jakub Dubiński) przyjąć konstytucję.
Podczas spektaklu widzowie mieli okazję uczestniczyć w scenie składania przysięgi królewskiej w katedrze, po niej mogli obejrzeć wspaniałego krakowiaka w wykonaniu czterech par, który przygotowała p. Joanna Dziedzianowicz. Podczas przedstawienia był też czas na piękne pieśni patriotyczne w wykonaniu uczniów kl. 6b, a także klasowej solistki Zofii Tameckiej utwór „Hej Orle Biały”. Scena ostatnia to powrót do czasów współczesnych i refleksja nad pojęciem patriotyzmu jako obowiązku każdego pokolenia.
Atutem przedstawienia były piękne historyczne stroje aktorów – szlacheckie kontusze, suknie dziewcząt i stroje krakowskie. Ciekawa scenografia sali tronowej zdobnej w polskie barwy i białe orły – dzieło p. Jolanty Frieze – bardzo ułatwiła aktorom zadanie przeniesienia widowni w czasy stanisławowskie.
Przedstawienie wystawione przez najstarszych uczniów szkoły okazało się ciekawe i pouczające. Ukazało trudne i piękne czasy ogłoszenia Konstytucji 3 Maja oraz pokazało nam, jak ważną, nieprzemijającą i cenną wartością jest miłość do Ojczyzny.
 
 
 
 
POWRÓT