100 lat Niepodległej – Opowiem Ci o Polsce…

3YF221V1220020396335

100 lat Niepodległej – Opowiem Ci o Polsce…

Opowiem ci o Polsce…

Program artystyczny w wykonaniu klas 6c i 2b

Z okazji  100- lecia  odzyskania niepodległości  wiele  się wydarzyło   w naszej szkole. W tym roku wszyscy uczniowie zaangażowani  zostali w specjalny projekt poświęcony temu ważnemu wydarzeniu. Tymczasem w przededniu samej rocznicy…

W dniu 9 listopada dwie klasy prezentowały okolicznościowy  program artystyczny – byli to uczniowie klasy 6c i 2b, którzy w poruszający sposób opowiedzieli widowni o Polsce i Polakach. Lata 90-te XVIII wieku obfitowały w wielkie wydarzenia, ale wiek  ten otwarł  dla Polaków  długi czas żałoby narodowej. Poza dumnymi akordami Konstytucji 3 Maja i męstwem bohaterów Insurekcji   Kościuszkowskiej nad Polską  zawisły ciemne chmury. Po dumnym i szumnym krakowiaku zatańczonym przez drugoklasistów usłyszeliśmy w ich wykonaniu piosenkę „Płynie Wisła, płynie”. Rozpoczął się długi czas niewoli zaznaczony wielkimi  powstaniami  narodowymi. Trudne czasy, trudne wybory i tragizm tamtych pokoleń oddawały słowa poezji, liczne piosenki. Z wybuchem I wojny światowej Polacy masowo powoływani byli do armii zaborczych, co stawiało ich  we wrogich szańcach. Tamte czasy także ukazane zostały przez aktorów w pieśniach i poezji, słowach listu, wyrażającego tęsknotę córeczki za ojcem-żołnierzem. Młodzi widzowie  zachwycili się pieśnią „Rozkwitały pąki białych róż” i  pięknym gestem  przekazania kwiatów chłopcom przez dziewczęta. Można powiedzieć, że była to historia wyśpiewana pieśnią i piosenką  – aktorzy wykonali  „Rotę”, „Boże coś Polskę”, a także popularne  piosenki „O mój rozmarynie”, „Wojenko, wojenko”, „Przybyli ułani pod okienko”, „Żeby Polska była Polską”.

Na scenie przywołano postać Józefa Piłsudskiego, który zwrócił  się do żołnierzy I Kompanii Kadrowej w słynnym przemówieniu z 3 sierpnia 1914 r.: „Spotkał was ten zaszczyt niezmierny, że pierwsi pójdziecie do Królestwa i przestąpicie granicę rosyjskiego zaboru, jako czołowa kolumna wojska polskiego, idącego walczyć za oswobodzenie ojczyzny.” 

Na scenie zobaczyliśmy także papieża Jana Pawła II, który jako syn legionisty, urodzony  w 1920 r. był pełen  wdzięczności wobec tego pokolenia, które tak ofiarnie wywalczyło i utrzymało niepodległość. W słowach papieża ukazane  były  zadania patrioty, działania  dla utrwalania naszego dziedzictwa narodowego – zadania na czas pokoju – troska o wspólne dobro jakim jest polska  ziemia, język, kultura, wspólnota narodowa.

Klasa 6c pięknie  wykonała  poloneza, a na koniec kujawiaka. Występ obu klas pomógł przeżyć ten  rocznicowy dzień w sposób wyjątkowy.  Uroczysty nastrój budowała także  sugestywna scenografia  –  polskie flagi na tle brzozowych krzyży.

Jak uczył  św. Jan Paweł II – „Ojczyzna  jest naszą matką ziemską. Polska jest matką szczególną. Niełatwe są jej dzieje, zwłaszcza na przestrzeni ostatnich stuleci. Jest matką, która wiele przecierpiała i wciąż na nowo cierpi. Dlatego też ma prawo do miłości szczególnej.” – obyśmy o tym nie zapomnieli…

POWRÓT