150-rocznica urodzin Marszałka Józefa Piłsudskiego

Pilsudski

150-rocznica urodzin Marszałka Józefa Piłsudskiego

W niniejszym roku szkolnym 2017/2018 realizowaliśmy w Szkole Sióstr Niepokalanek projekt edukacyjny poświęcony jednemu z trzech głównych ojców niepodległości naszej ojczyzny, Józefowi Piłsudskiemu. Projekt edukacyjny został poświęcony Naczelnikowi naszego państwa z dwóch powodów. Po pierwsze decyzją Sejmu RP Marszałkowi Piłsudskiemu został poświęcony rok 2017, a po drugie 5 grudnia 2017 roku przypadała 150-ta rocznica jego urodzin.

W projekt edukacyjny było zaangażowanych wiele osób, począwszy od uczniów z różnych klas a skończywszy na nauczycielach różnych przedmiotów. Wspólnie, wszyscy razem wspierając się, dokładaliśmy wszelkich starań, aby ten projekt powiódł się, w pełni został zrealizowany oraz przybliżył dzieciom jeszcze bardziej i tak już dobrze znaną sylwetkę Naczelnika Państwa.

Projekt został zatytułowany „Piłsudski jako wódź, ojciec i mąż stanu” i z takich perspektyw, ujęć, chcieliśmy przedstawić osobę Marszałka. Naszym celem było pokazanie Piłsudskiego z innych stron niż tylko pod kątem jego zasług politycznych, choć te są bezsprzecznie jednymi z największych dla odzyskania przez Polskę niepodległości oraz utrzymania wolności w pierwszych latach istnienia młodego państwa polskiego.

Projekt był realizowany poprzez różne działania, które miały przybliżać postać Marszałka.  Przy okazji uczniowie mieli poznać wagę tego, o co Piłsudski walczył przez większą część swojego życia, czyli powrót Polski na mapy świata. Głównym działaniem podczas realizowania projektu było przedstawienie teatralne dla całej szkoły na uroczystość 11 listopada zatytułowane „W ogrodzie wspomnień Marszałka”. Spektakl został przygotowany przez klasę 7a siostry Edyty. Inscenizacja teatralna ukazała społeczności szkolnej prywatne życie Marszałka, z dala od blasku fleszy, ciekawskich spojrzeń obcych. Na deskach sali widowiskowej uczniowie ukazali nam życie codzienne Piłsudskiego, jak go wspominali najbliżsi współpracownicy, co lubił Marszałek robić, co jadł, jaki był wobec swojego otoczenia.

Innym działaniem w ramach projektu, które także było skierowane do uczniów całej szkoły, była wystawa prac Centralnej Biblioteki Wojskowej. Dotyczyły one oczywiście Marszałka, jego Legionistów oraz walki o niepodległość. Wystawa została ustawiona na początku listopada na parterze przy kancelarii szkolnej. Dzięki takiemu usytuowaniu wystawę mogli zobaczyć nie tylko uczniowie szkoły, ale także ich rodzice, dziadkowie, czy opiekunowie odbierający dzieci ze szkoły.

W trakcie realizacji projektu uczniowie dwukrotnie mogli sprawdzić swoją wiedzę na temat Naczelnika Państwa w organizowanych wewnątrzszkolnych konkursach. W pierwszym konkursie plastycznym dzieci wykonywały prace plastyczne, w których przedstawiali Józefa Piłsudskiego z trzech pespektyw: jako wodza stojącego na czele armii polskiej, jako ojca kochającego swoje córki oraz jako męża stanu odpowiedzialnego do końca swoich dni za odrodzone państwo polskie.

W drugim konkursie historycznym, który odbył się 5 grudnia 2017 roku w 150-tą rocznicę urodzin Marszałka, należało wykazać się wiedzą na temat Józefa Piłsudskiego. Uczniowie rozwiązywali testy (dla każdego rocznika został przygotowany inne test). Pytania konkursowe dotyczyły życia Naczelnika oraz jego zaangażowania w walkę o niepodległość Polski. M. in. pojawiły się pytania o psa czy konia Marszałka, miejsce urodzenia, rodzinę. Oba konkursy plastyczny, jak i historyczny, spotkały się z życzliwym przyjęciem ze strony dzieci, o czym świadczyła duża ilość zgłoszonych prac plastycznych oraz zgłoszeń do konkursu historycznego (aż 77 uczestników z klas 4-7).

Rok Piłsudskiego promowaliśmy również poprzez różne działania w ramach konkretnych przedmiotów lub kółek zajęć pozalekcyjnych. Na lekcji historii realizowaliśmy tematy o odzyskaniu niepodległości lub osobach, które o wolność Polaków walczyły, w tym o Piłsudskim. W ramach lekcji języka angielskiego uczniowie poznawali uproszczony życiorys Marszałka. Na lekcjach plastyki dzieci wykonywały prace poświęcone koniowi Piłsudskiemu, czyli Kasztance. Dodatkowo jeszcze na zajęciach pozalekcyjnych na kółkach historycznych klas 4, 5 i 6-tych promowaliśmy rok Piłsudskiego wspólnie układając puzzle z Marszałkiem oraz jego siedzibą Belwederem.

Projekt edukacyjny został zamknięty 10 grudnia 2017 roku wydarzeniem zatytułowanym „Moje spotkanie z Marszałkiem”, podczas którego zaprezentowane zostały uczniom klas 4-7 fragmenty z pamiętników Piłsudskiego, jego wywiadów, wypowiedzi, przemówień okolicznościowych, które miały być pewną przestrogą dla uczniów, zbiorem rad, ojcowskich pouczeń jak być Polakiem, jak żyć dla siebie, ale przede wszystkim dla narodu polskiego i państwa. W cytatach Marszałka można znaleźć wiele z takich porad, które są ponadczasowe i będą aktualne zarówno za 50, jak i za 100 lat. W trakcie przedstawiania myśli Piłsudskiego uczniowie klas 4a i 4b (4a – Teresa Dziomdziora; 4b – Anna Głażewska, Kacper Górski, Krystyna Lipiecka, Oliwia Miland, Paulina Myśliwiec, Maria Sołyga) prezentowali wiersze o Marszałku znanych polskich poetów tj. Julian Tuwim, Adam Asnyk, Jan Kaczmarek, Alfons Dzięciołowski i inni. Na koniec spotkania zaśpiewaliśmy kilka pieśni patriotycznych (My pierwsza brygada, Maszerują strzelcy, Jedzie na kasztance), które miały nawiązywać do tradycyjnych Wieczornic patriotycznych.

Projekt „Piłsudski jako wódź, ojciec i mąż stanu” należy ocenić jako ciekawą i bardzo pomocną inicjatywę w edukowaniu dzieci pod kątem patriotycznym, historycznym oraz polonistycznym. Zgodnie z drugą zasadą bł. Marceliny Darowskiej – „Bóg nas stworzył Polakami” – wpajaliśmy (wychowawcy, nauczyciele) uczniom poczucie tożsamości narodowej, uczyliśmy ich patriotyzmu, z którymi nie można się identyfikować bez znajomości słynnych polskich bohaterów, do jakich bezsprzecznie zalicza się Józef Piłsudski. Projekt ten był interesującym wysiłkiem intelektualnym dla dzieci, wyzwaniem dla nauczycieli odpowiadających za jego realizację, ale także pewnym rodzajem wstępu do tegorocznych obchodów stulecia odzyskania przez Polskę niepodległości, które będziemy obchodzili 11 listopada 2018 roku w całym kraju, w tym również w naszej szkole podstawowej Sióstr Niepokalanek.

POWRÓT