6a w Chojnowskim Parku Krajobrazowym

We wtorek 21 września klasa 6a wyruszyła na wycieczkę, której celem było badanie zanieczyszczenia wody oraz obserwacja bezkręgowców.

Po pierwszej lekcji w szkole uczniowie ubrali się ciepło i autokarem pojechali w kierunku Chojnowskiego Parku Krajobrazowego, znajdującego się niedaleko Warszawy. Na miejscu czekały na klasę dwie pracownice Parku, które przywitały uczniów na tym terenie i poprosiły o podział na dwie grupy.

Grupa chłopców zaczęła od badania zanieczyszczenia wody – w tym celu pobrali wodę z czterech zbiorników – z kałuży, stawu oraz rzeki w dwóch miejscach. Za pomocą różnych odczynników badali, ile w wodzie znajduje się fosforanów, jakie jest pH wody i sprawdzali, czy są w niej amony, azotany i azotyny. Przy każdym kolejnym doświadczeniu chłopcy zastanawiali się skąd wynikają różnice w stopniu zanieczyszczenia, pomiędzy wodą pobraną z różnych zbiorników.

W tym czasie dziewczynki z drugą panią poszły nad staw. Po krótkim wprowadzeniu podzieliły się na dwie grupy i zaopatrzone w siatki, wiaderka, łopatki i miski, próbowały złapać jak najwięcej bezkręgowców. Do wykonania tego zadania przydatne okazały się być kalosze! Jedna grupa próbowała swoich talentów w łowieniu nad stawem, a druga w rzece. Po jakimś czasie, gdy wiaderka zapełniły się już wodą, trawą i w jakimś stopniu również bezkręgowcami – cała grupa dziewczyn zebrała się razem i wspólnie z panią podsumowały, co udało się złapać, a były to: pająk, wij, nartniki, larwy muchy, ślimaki, małe rybki.

Po około godzinie takich zajęć nastąpiła zmiana i dziewczyny ruszyły badać wodę, a chłopcy łapać bezkręgowce. Wnioski i wyniki badań obu grup były do siebie bardzo zbliżone. Grupy poradziły sobie świetnie z zadaniami! Na koniec, pani Teresa opowiedziała uczniom o drzewach i krzewach rosnących w pobliżu, a potem czekała nas już tylko podróż autokarem i ostatnia lekcja – matematyka…

Wycieczka była bardzo ciekawa. Zajęcia terenowe ułatwiły zrozumienie tematu i były dobrym i zachęcającym wstępem do głębszego poznawania tajemnic przyrody w klasie szóstej.

POWRÓT