Adam Dziurok, Marek Gałęzowski, Łukasz Kamiński, Filip Musiał “Od niepodległości do niepodległości. Historia Polski 1918-1989”

od niepodległości do niepodległości

Adam Dziurok, Marek Gałęzowski, Łukasz Kamiński, Filip Musiał “Od niepodległości do niepodległości. Historia Polski 1918-1989”

Synteza w której autorzy opisali historię Polski z pominięciem narodowej mitologii, czy odcienia heroiczno-martyrologicznego. Starali się przedstawić dzieje XX wieku pod kątem braku niepodległości państwa, zniewolenia Polaków, ale w taki sposób, żeby nie musieli się oni wstydzić swojej historii. Historycy pisząc to dzieło ujęli je z punktu trzech ważnych wydarzeń historycznych tj. po pierwsze czyn legionowy, walkę o granice Polski oraz tworzenie zrębów państwowości polskiej; po drugie walkę o Polskę na wielu frontach podczas II wojny światowej, także poprzez polskie państwo podziemne i po trzecie opór Polaków przeciwko władzy komunistycznej prowadzący aż do Solidarności. Książka została wzbogacona o szczegółowe kalendarium XX-wiecznych wydarzeń historycznych dotyczących Polski opracowanych przez Macieja Żuczkowskiego oraz wykaz skrótów użytych w poszczególnych rozdziałach publikacji.

POWRÓT