Aleksandra Pawlińska “Polskie klasztory. Historia zakonów i zabytków sakralnych”

polskie klasztory

Aleksandra Pawlińska “Polskie klasztory. Historia zakonów i zabytków sakralnych”

Album różnych zakonów powstałych zarówno w dawnej średniowiecznej Polsce, jak i w czasach współczesnych. Czytelnicy znajdą w książce przykłady pięknej zabudowy romańskiej, gotyckiej, czy późniejszych budowli wraz z opisami i licznymi kolorowymi zdjęciami obrazującymi piękno tych sakralnych konstrukcji. Autor przedstawia historię zakonów w odpowiedniej kolejności zgodnie z podziałem na zakony kontemplacyjne, pustelnicze, żebrzące, rycerskie, kleryckie oraz wyróżnia specjalny dział „Zabytkowe klasztory”.

POWRÓT