BohaterON – Podziękowanie dla szkoły

BohaterON – Podziękowanie dla szkoły

Komitet Organizacyjny
Kampanii BohaterON – Włącz Historię!
składa najserdeczniejsze podziękowania
dla Prywatnej Szkoły Podstawowej nr 6 z Warszawy

za zaangażowanie w realizację I edycji ogólnopolskiego projektu z zakresu edukacji historycznej. Akcja miała na celu wzmacnianie poczucia tożsamości narodowej, krzewienie posta patriotycznych oraz budowanie wrażliwości społecznej.

Szanowni Nauczyciele,
dziękujemy za włączenie się w kampanię BohaterON, zachęcanie dzieci i młodzieży do poznania historii Polski i sylwetek bohaterów walk o stolicę, organizację lekcji o Powstaniu Warszawskim oraz rozmowy z uczniami o wartościach patriotycznych.

Drodzy Uczniowie,
dziękujemy za wzruszające życzenia, piękne listy oraz własnoręcznie wykonane kartki, laurki i plakaty. Z pewnością dostarczą one adresatom wile radości i wzruszeń.

Życzymy Państwu powodzenia w kształceniu i wychowywaniu kolejnych pokoleń Polaków.

Agnieszka Łesiuk
Przewodnicząca Komitetu Organizacyjnego
projektu BohaterON

Wrocław, 2016 r.

POWRÓT