BohaterON – włącz historię! – podziękowania dla szkoły

bohaterON

BohaterON – włącz historię! – podziękowania dla szkoły

Komitet Organizacyjny kampanii BohaterON – włącz historię! serdecznie dziękuje za zaangażowanie w II edycję ogólnopolskiego projektu BohaterON – włącz historię!

podziękowania BohaterON podziekowanie

Celem przedsięwzięcia było uhonorowanie i upamiętnienie Powstańców Warszawskich oraz wzmocnienie poczucia tożsamości narodowej.

W tym roku Polacy z kraju i zagranicy napisali niemal 120 tysięcy kartek i listów stanowiących wyraz pamięci o uczestnikach walk o stolicę. Co trzecia pocztówka była skierowana do konkretnego Powstańca.

Gratulujemy pasji w realizowaniu podjętych działań. Życzymy powodzenia w tworzeniu kolejnych przedsięwzięć kształtujących młode pokolenia Polaków. Dziękujemy za włączenie historii!

Z wyrazami szacunku,

Zespół projektu BohaterON

POWRÓT