Bartosz Palmowski przeszedł do finału Creative Baltie 3 ’16

bartosz-palmowski1

Bartosz Palmowski
przeszedł do finału Międzynarodowego Konkursu Programistycznego

Creative Baltie 3 ’16

                                                                Gratulacje!!!