Czas wyruszyć na Czarny Ląd!

1. IMG_0465 (1024x768)

Czas wyruszyć na Czarny Ląd!

„Tylko razem i tylko w jedności można skutecznie czynić większe dobro”

Taką myślą można streścić spotkanie naszej grupy przygotowujące do duchowej wyprawy w strefę afrykańskich misji.

Pomoc dzieciom w krajach najuboższych określana jako „Adopcja na odległość” jest nam już oczywiści znana.

W wielu rodzinach już od kilku lat wspiera się edukację maluchów prowadzoną przez Salezjańskich Misjonarzy na terenach Kongo czy Peru. Postanowiliśmy jednak przygotować się do podjęcia misji wolontaryjnej przez całą wspólnotę Dzieci Miriam.

Co więcej, nasze „kosze i puszki misyjne” wykonane z tak wielkim sercem przez dłonie otwarte na czyn miłości, wykorzystamy także podczas kolejnych akcji dzielenia się nie tylko sercem  z najbardziej potrzebującymi.

POWRÓT