Dominik Kuciński “Aleksander Krzyżanowski „Wilk””

Wilk

Dominik Kuciński “Aleksander Krzyżanowski „Wilk””

Dominik Kuciński, Aleksander Krzyżanowski „Wilk”.

Losy dzielnego, niezwykle skromnego człowieka, komendant Okręgu Wileńskiego ZWZ-AK, który po wojnie podstępnie – chociaż zaniechał działalności w konspiracji – został aresztowany i poddawany ciężkim torturom fizycznym i psychicznym podczas śledztwa. Przetrzymywany bez formalnego procesu zmarł w szpitalu więziennym na gruźlicę, po czym został w tajemnicy pochowany przez komunistów polskich.

POWRÓT