Dominik Kuciński “August Fieldorf „Nil””

Fieldorf NIL

Dominik Kuciński “August Fieldorf „Nil””

Dominik Kuciński, August Fieldorf „Nil”.

Historia życia jednego z najbardziej zasłużonych żołnierzy Armii Krajowej i polskiego podziemia niepodległościowego, który zorganizował (i stanął na jego czele) Kedyw Komendy Głównej Armii Krajowe. Pod koniec wojny w dalszym ciągu miał prowadzić działania konspiracyjne, tym razem przeciwko sowieckiemu okupantowi, tworząc organizację NIE.

POWRÓT