Dyplom za udział w akcji “Szkoło Pomóż i Ty”

Dyplom za udział w akcji “Szkoło Pomóż i Ty”

Dyplom
Podziękowanie
Grono Pedagogiczne i Uczniowie
Prywatnej Szkoły Podstawowej nr 6

za przyłączenie się do akcji charytatywnej “Szkoło Pomóż i Ty” na rok szkolny 2016/2017.

Nadajemy Państwu tytuł Mecenasa Fundacji “Pomóż i Ty” i liczymy na dalszą współpracę w kolejnych edycjach akcji “Szkoło Pomóż i Ty”.

Gdynia, grudzień 2016

POWRÓT