Dzieci modlą się o pokój

pokoj

Dzieci modlą się o pokój

Modlitwa różańcowa dzieci  jest odpowiedzią na prośbę Matki Bożej, która do  tej modlitwy zachęcała dzieci z Fatimy. W dniu 13 maja 1917 r., już podczas pierwszego objawienia, Maryja powiedziała do dzieci: „Odmawiajcie codziennie różaniec, aby wymodlić pokój dla świata i koniec wojny.”

W  intencji pokoju na Ukrainie i w Europie, zakończenia trwającej wojny dzieci z przedszkola sióstr niepokalanek w Nowym Sączu  i w Warszawie, a także uczniowie szkoły na Kabatach rozpoczęli z początkiem marca codzienną modlitwę na różańcu. Koordynatorem akcji jest ks. Dariusz, nasz kapelan. Od dnia 8 marca  dzięki życzliwości nauczyciela informatyki, p. Ryszarda Ząbkowskiego, działa  konto na facebooku, strona internetowa oraz specjalnie utworzona skrzynka poczty elektronicznej dedykowane tej pobożnej inicjatywie:

https://www.facebook.com/Dzieci-modlą,

http://dziecimodlasieopokoj.pl/,

https://poczta.wp.pl/w/#.

Codziennie odmawiana jest kolejna dziesiątka różańca, w ustalonej i podawanej  kolejności. Działamy we wspólnocie, w poczuciu odpowiedzialności i solidarności z cierpiącymi z powodu działań wojennych i wszelkich jej skutków. Ważne jest, aby ten modlitewny szturm do nieba  nabierał  rozpędu,  a także to,  aby  akcja  dotarła do jak największej liczby osób.

„Niech modlitwa dzieci pozwoli im z nadzieją przejść przez ten trudny czas niepokoju i próby, a w nas niech budzi dziecięcą ufność w Bożą  opiekę!” – napisał ks. Darek w swoim liście, zachęcając do serdecznego przyjęcia modlitewnej inicjatywy.

POWRÓT