Dzień skupienia klas 4 przed Rocznicą Pierwszej Komunii Świętej

Uwierzcie w to, moje kochane dzieci; ten, kto czci Przenajświętszy Sakrament, tzn. często przystępuje do Komunii, oraz ten, kto odwiedza Jezusa Chrystusa w tabernakulum, ma pewny zastaw swojego wiecznego zbawienia. (Ks. Jan Bosko)

Uroczystość przyjęcia po raz pierwszy Pana Jezusa w Komunii Świętej jest w życiu dzieci wielkim wydarzeniem. Otwiera drogę do rozwoju więzi z Żywym Bogiem i umacnia wiarę. Uczniowie klas 4abc, mając w pamięci wydarzenia sprzed kilku miesięcy, wraz z rodzicami przygotowywali się do rocznicy swojej Pierwszej Komunii. Poprzez tę uroczystość już niedługo zamkną pierwszy pełny rok, w którym odkrywają na nowo Eucharystię, przeżywaną w pełni. Jednym z etapów przygotowań do uroczystości rocznicowych był dzień skupienia, który odbył się 30 marca w gronie sióstr, nauczycieli i całych rodzin.

Gościem i prowadzącym dzień skupienia był ks. Bartosz Mitkiewicz. W swoich konferencjach, głoszonych oddzielnie do dzieci i rodziców, pomógł słuchaczom na nowo odkryć wartość słowa w życiu człowieka. Poprzez liczne przykłady pokazywał, jak wiele (zarówno dobrego, jak i złego) można zdziałać słowem. Ks. Bartosz przypomniał, że największa mądrość płynie ze słów Boga zawartych na kartach Pisma Świętego oraz zachęcił całe rodziny do pogłębionej lektury, szczególnie Ewangelii, by dzieci jeszcze lepiej mogły poznawać Tego, Którego przyjmują od niedawna pod postacią chleba.

Efektywną formą zebrania i przedstawienia wniosków wyciągniętych przez dzieci była praca w klasach wraz z wychowawczyniami. Kreatywne i przejrzyste plakaty stworzone przez uczniów stanowiły wizualne przedstawienie wartości słowa w codziennym życiu i posłużyły jako wartościowa dekoracja klas. Podczas tego wyjątkowego popołudnia nie zabrakło także słodkiego poczęstunku oraz czasu na rekreację na świeżym powietrzu.

Klamrą spinającą wrażenia całego dnia skupienia była wieczorna adoracja oraz Eucharystia – spotkanie z Bogiem w Jego Słowie i Ciele. Na koniec spotkanie organizacyjne pozwoliło zaplanować szczegóły samej uroczystości. Teraz z nowymi siłami i entuzjazmem, dzieci klas 4 i ich rodziny oczekują na uroczysty, majowy dzień Rocznicy Pierwszej Komunii Świętej.

POWRÓT