“Finanse dla najmłodszych” – “Myślę, decyduję, działam” projekt klasy 3b

Stowarzyszenie Krzewienia Edukacji Finansowej
składa serdeczne podziękowania

Dyrekcji
Prywatnej Szkoły Podstawowej nr 6
Sióstr Niepokalanek
w Warszawie

za współpracę i umożliwienie realizacji projektu

“Myślę, decyduję, działam – finanse dla najmłodszych”.

Szczególne podziękowania składane są p. Mirze Bednarz za pełnienie roli trenera w projekcie, który trwał 3 lata.

Dziękujemy za wkład wniesiony w popularyzowanie wiedzy z zakresu edukacji finansowej wśród uczniów.

POWRÓT