Świetlica

Świetlica szkolna

Czynna poniedziałek – piątek w godz. 7:30 – 8:15 oraz 16:00 – 17:20.

Opłata za świetlicę 60 zł miesięcznie, płatne przelewem na konto szkoły

z adnotacją: imię i nazwisko dziecka, świetlica za miesiąc (proszę podać nazwę miesiąca).

Konto szkoły:

ALIOR BANK  42 2490 0005 0000 4530 3901 9516