Jolanta Niklewska “Roman Dmowski. Droga do Polski”

roman-dmowski-droga-do-polski

Jolanta Niklewska “Roman Dmowski. Droga do Polski”

Książka opisująca życie jednego z głównych ojców niepodległości państwa polskiego, twórcy ruchu narodowego na ziemiach polskich Romana Dmowskiego. Ten wybitny mąż stanu poświęcił większą część swojego żywota walce o wolność Polski i Polaków uciekając się do różnych działań, które miały ten cel urzeczywistnić. Niniejsze dzieło przedstawia zmagania dyplomatyczne Dmowskiego na arenie międzynarodowej prowadzące aż do Konferencji Paryskiej w 1919 roku sankcjonującej powrót Polski na mapy świata.

POWRÓT