Kacper Wiśniewski zdobył nagrodę główną w Konkursie Recytatorskim “Usłysz Panie, moje słowa”

Kacper Wiśniewski odebrał nagrodę główną za zajęcie I miejsca w wojewódzkim Konkursie Recytatorskim Poezji Religijnej “Usłysz Panie moje słowa”.

Serdecznie gratulujemy!!!

POWRÓT