Kampinos – miejsce pamięci i edukacji

09-27-kampinos1

Kampinos – miejsce pamięci i edukacji

Sprawozdanie Michała Jażdżyka

W dniu 28 września klasa 6a pod opieką s. Edyty, pani Teresy Czarowskiej i pani Joanny Sprawka odbyła krótką wycieczkę historyczno-przyrodniczą do Kampinoskiego Parku Narodowego.

Pierwszym punktem programu było Muzeum Pamięci Narodowej w Palmirach, w którym uczniowie poznali dzieje Polskiego Państwa Podziemnego. Dowiedzieli się także o bohaterskim poruczniku Adolfie Pilchu, wielkim patriocie polskim i jego żołnierzach, którzy w przeddzień powstania warszawskiego przybyli do Kampinosu z Wileńszczyzny i pomogli stacjonującym tam oddziałom AK. Szóstoklasiści obejrzeli film ukazujący szczegóły zbrodni dokonanych przez Niemców w czasie okupacji, gdy za niewielkie przewinienie groziła Polakom śmierć. W muzeum ukazano także uzbrojenie i wyposażenie polskiej armii podziemnej.

Następnie uczniowie udali się na Cmentarz Palmirski – symbol zbrodni hitlerowskich z grobami 2115 ofiar rozstrzelanych tutaj i w innych podwarszawskich lasach w latach 1939-1941. Rozstrzelano tutaj obywateli polskich, zarówno narodowości polskiej, jak i żydowskiej. Przy wejściu na cmentarz umieszczono tablicę ze słowami: „Łatwo jest mówić o Polsce, trudniej dla niej pracować, jeszcze trudniej zginąć, a najtrudniej cierpieć.” Na niektórych nagrobkach znajdują się nazwiska ofiar, na innych widnieje tylko data egzekucji. Charakterystyczny jest nagrobek polskiego olimpijczyka – Janusza Kusocińskiego.
Następnie klasa 6a udała się ścieżką edukacyjną przez malowniczy Las Palmirski, a pani Teresa Czarowska pokazywała różnorodny krajobraz przyrodniczy.

Takie wyjazdy na długo pozostają w pamięci uczniów, uczą szacunku wobec narodowej przeszłości i miłości do ziemi ojczystej.

POWRÓT