Klasa 5a i “Przygoda z Faras “

Lekcja muzealna w Muzeum Narodowym „Przygoda z Faras” Va

14 czerwca klasa Va wybrała się do Muzeum Narodowego. Naszym celem było poznanie bardzo cennej ekspozycji – chrześcijańskiej katedry odkrytej przez polskiego archeologa prof. Krzysztofa Michałowskiego.

Galeria Faras jest jedyną w Europie i wyjątkową w skali światowej ekspozycją zabytków kultury i sztuki nubijskiej z okresu chrześcijańskiego. Do zbiorów muzealnych trafiły one dzięki polskim archeologom uczestniczącym w latach 60-tych ubiegłego wieku w objętej patronatem UNESCO wielkiej międzynarodowej akcji ratowania pozostałości dawnych kultur Doliny Nilu. Dzięki pracom badawczym prowadzonym na terenie starożytnego ośrodka miejskiego Faras w pobliżu granicy sudańsko-egipskiej odkryto dobrze zachowane ruiny kościoła katedralnego z VIII wieku. Jego ściany były pokryte wspaniałymi malowidłami o tematyce religijnej pochodzącymi z VIII–XIV wieku. 67 przedstawień malarskich, a także wiele innych dzieł faraskich znajdujących się w MNW, stanowi dziś największy i najcenniejszy zespół zabytków archeologicznych pochodzących z wykopalisk prowadzonych za granicą, jaki kiedykolwiek udało się pozyskać do polskich zbiorów muzealnych.

Lekcja „Przygoda z Faras” była uzupełnieniem wiadomości, które uczniowie przyswajali w tym roku na lekcjach historii.

POWRÓT