Klasy 6 w Muzeum Ziemi

IMG_0057 (1024x768)

Klasy 6 w Muzeum Ziemi

Klasy szóste w ramach Festiwalu Nauki udały się na zajęcia do Muzeum Ziemi. Była to interesująca lekcja teoretyczna połączona z praktyką. Tematyka dotyczyła głazów narzutowych Warszawy.

Na wstępie uczniowie klas szóstych otrzymali informacje na temat lodowców. Dowiedzieli się, że pierwotne rysy krajobrazu naturalnego północnych rejonów Polski ukształtowane zostały przez lądolód skandynawski. Najbardziej wyraziste ślady jego działalności zachowały się na obszarach pojezierzy objętych najmłodszym zlodowaceniem, które zakończyło się niespełna ˜11˜10 tysięcy lat temu. Można śmiało powiedzieć, że wszystkie elementy abiotycznego środowiska przyrodniczego tych ziem zawdzięczamy działalności lądolodu.

Po informacjach o tym, co nam zostawił lodowiec uczniowie zostali podzieleni na grupy. Każda z nich otrzymała materiały i pytania, na które musieli udzielić wyczerpujących informacji. Zadaniem każdej z grup było zapisanie na zdjęciach nazw poznanych głazów narzutowych: granity, gnejsy, porfiry, diabazy, amfibolity.

Następnie uczniowie udali się na zewnątrz, by tam sprawdzić swoją wiedzę w praktyce. Każda grupa miała za zadanie zmierzyć znajdujące się na terenie Muzeum skały i je nazwać. Wszystkie wymiary należało podać w centymetrach. Grupy świetnie poradziły sobie z tym zadaniem, za co zostały nagrodzone drobnymi upominkami. Wycieczka była bardzo udana i pełna niesamowitych wrażeń.

POWRÓT