Plan kółek

Drodzy Rodzice

W semestrze II  w roku szk. 2020/2021

w czasie zdalnego nauczania obowiązują tylko kółka przygotowujące do konkursów kuratoryjnych oraz olimpiad.

Zapisany uczeń zobowiązany jest uczęszczać na wybrane kółko w ciągu całego semestru.