Plan kółek

Drodzy Rodzice

W semestrze II  w roku szk. 2020/2021

proponujemy,
oprócz kółek przygotowujących do konkursów kuratoryjnych oraz olimpiad,
także zdalne kółka tematyczne – w zależności od zainteresowania uczniów.

Zapraszamy do bezpośredniego kontaktu z nauczycielami przedmiotowymi oraz wychowawcą klasy.

KÓŁKA dla klas 1-3  KÓŁKA 2020_2021 sem2_v2

Zapisany uczeń zobowiązany jest uczęszczać na wybrane kółko w ciągu całego semestru.