Plan kółek

Drodzy Rodzice

Aktualny plan kółek na semestr II w roku szk. 2019/2020.

Plan kółek  KÓŁKA 2019/2020 sem 2

Zapisany uczeń zobowiązany jest uczęszczać na wybrane kółko w ciągu całego semestru.