Plan kółek

Drodzy Rodzice

Przedstawiamy PLAN KÓŁEK w semestrze I  w roku szk. 2021/2022:

KÓŁKA 2021

Zapisany uczeń zobowiązany jest uczęszczać na wybrane kółko w ciągu całego semestru.