Plan kółek

Drodzy Rodzice

Aktualny plan kółek na semestr I w roku szk. 2020/2021.

Plan kółek  

Zapisany uczeń zobowiązany jest uczęszczać na wybrane kółko w ciągu całego semestru.