Plan kółek

Drodzy Rodzice

Aktualny plan kółek na semestr I w roku szk. 2020/2021.

Plan kółek   KÓŁKA 2020_2021 sem I

Zapisany uczeń zobowiązany jest uczęszczać na wybrane kółko w ciągu całego semestru.