Plan kółek

Drodzy Rodzice

Aktualny plan kółek na semestr I w roku szk. 2019/2020.

Plan kółek  KÓŁKA 2019 sem I

Zapisany uczeń zobowiązany jest uczęszczać na wybrane kółko w ciągu całego semestru.