Lekcja DLA RODAKA dla klas 6 i 7

“Rozpocznij tam, gdzie jesteś.
Wykorzystaj to, co masz.
Zrób to, co możesz.”

Motto to przyświeca Fundacji dla Rodaka, której przedstawicielki – Taisia Rimari i Marzena Dzemidovich – kolejny raz poprowadziły zajęcia dla 6- i 7-klasistów.

Panie, które są potomkiniami polskich zesłańców, opowiedziały o lasach Polaków wywożonych w latach 30 i 40 do Kazachstanu, o warunkach, w jakich przyszło im żyć, o prześladowaniach i poniżaniu z powodu bycia Polakami. Przedstawiły też realia w jakich żyją dzisiaj. Oficjalnie w Kazachstanie przybywa obecnie ok 42 tyś. Polaków, nieoficjalnie zaś ok 100 tys.

Warto o mieszkających wciąż na tamtych terenach Rodakach pamiętać. Fundacja dla Rodaka jest instytucją, która stara się tą pamięć podtrzymywać, ale też organizować pomoc Tym, którzy wciąż tam żyją oraz Tym, którym udało się do Ojczyzny Przodków wrócić.

Uczniowie słuchali z ogromnym zainteresowaniem. Zadawali też bardzo dużo pytań. Widać, że temat został przyjęty bardzo żywo.

POWRÓT