Międzynarodowe egzaminy z języka angielskiego Cambridge Assessment English

“One language sets you in a corridor for life. Two languages open every door along the way.” – Frank Smith

„Znajomość jednego języka stawia cię w korytarzu życia. Dwa języki otwierają wszystkie drzwi na twojej drodze.”

 

W dniach 12 oraz 13 kwietnia 2019 roku w naszej szkole odbyły się międzynarodowe egzaminy z języka angielskiego Cambridge Assessment English przeprowadzone za pośrednictwem centrum egzaminacyjnego LANG LTC. Łącznie do egzaminu przystąpiło 60 osób na pięciu poziomach zaawansowania. Uczniowie mieli możliwość zdawać takie egzaminy jak YLE: Starters, Movers, Flyers oraz z grupy Main Suit: Key English Test for Schools i Preliminary English Test for Schools. W tym roku najliczniejszą grupę stanowili uczniowie zdający egzamin na poziomie Flyers (20 osób). Ponadto, egzaminy odbyły się w spokojnej atmosferze. Wszystkim zdającym uczniom gratuluję zapału, motywacji oraz wytrwałości w nauce języka angielskiego. Życzę niekończącej się energii do zdobywania nowej wiedzy!

POWRÓT