Nabożeństwa Różańcowe 2021

Tegoroczne nabożeństwa różańcowe przeżywaliśmy w łączności z Najświętszą Maryją Panną i bł. kard. Stefanem Wyszyńskim. Rozważaliśmy cnoty Matki Bożej oraz wskazania kard. Wyszyńskiego zawarte w Krucjacie Miłości. Uczniowie brali udział w swoistym turnieju rycerskim, w którym przez uczestniczenie w modlitwie różańcowej i wykonywanie zadań (bardzo konkretnych dobrych uczynków) ćwiczyli się w cnotach i zdobywali punkty.

Każdego dnia w naszej wspólnej modlitwie oddawaliśmy sprawy naszej szkoły, naszych rodzin i naszej ojczyzny. Prosiliśmy też o zdrowie dla chorych i o ustanie pandemii. Modlitwa była prowadzona przez poszczególne klasy i ich wychowawczynie.

Zwycięzcy Turnieju zostali nagrodzeni grą biblijną „Trzej Królowie”, choć i tak najpiękniejszą nagrodą jest już sam fakt możliwości modlitwy za tych, którzy najbardziej jej potrzebują.

POWRÓT