Nasi uczniowie w etapie wojewódzkim Konkursu Wiedzy o Mazowszu

Serdecznie gratulujemy naszym uczniom:

  1. Iwo Dróżdż
  2. Janiak Barbara

zakwalifikowania się do etapu wojewódzkiego Konkursu Wiedzy o Mazowszu. Ten etap odbędzie się 12 maja.

Informujemy, że Konkurs odbywa się pod patronatem Marszałka Województwa Mazowieckiego.

Celem przedsięwzięcia jest zainteresowanie uczniów szkół podstawowych dziedzictwem i współczesnością Mazowsza oraz wzmocnienie poczucia tożsamości regionalnej. Konkurs ma charakter interdyscyplinarny i dotyczy szerokiej tematyki związanej z dziejami i dniem dzisiejszym województwa mazowieckiego.

POWRÓT