Nasze róże dla Maryi

rozaniec

Nasze róże dla Maryi

Październik tradycyjnie jest miesiącem w szczególny sposób poświęconym modlitwie różańcowej. Przez cały miesiąc odprawia się nabożeństwa różańcowe, które my Polacy otaczamy wyjątkową czcią. Należy podkreślić, że ilekroć Maryja chciała przekazać światu swoje orędzie, zjawiała się wybranym ludziom (najczęściej dzieciom) z różańcem w ręku i usilnie zachęcała do jego odmawiania. Tak było w Lourdes w 1858 r., tak też było w Fatimie w 1917 r. Z tego wynika, że modlitwa różańcowa jest dla Maryi szczególnie miła, a dla nas wszystkich bardzo skuteczna. Każda z tajemnic różańca koncentruje się na jednym ważnym wydarzeniu z życia Jezusa Chrystusa i Jego matki,  Maryi. Jest to modlitwa, która przemienia świat, zwłaszcza gdy jest odmawiana wspólnie.

Wspólna modlitwa różańcowa również była odmawiana w naszej kaplicy szkolnej. Codziennie o godzinie 8.00 na tym nabożeństwie licznie gromadziły się dzieci ze swoimi rodzinami, nauczyciele, siostry Niepokalanki i inni pracownicy szkoły. Każdego dnia różaniec prowadziła inna klasa wraz ze swoim wychowawcą. Intencje przedstawiane podczas tej modlitwy były bardzo różne. Społeczność szkolna dziękowała za wszelkie  otrzymane łaski, ale też prosiła m.in.  o pokój na świecie, zgodę i jedność w narodzie polskim, potrzebne dary Ducha św., dla wszystkich rodzin, zdrowie i opiekę nad misjonarzami czy też o niebo dla dusz w czyśćcu cierpiących. Po nabożeństwie odbywało się losowanie, podczas którego wybrane dzieci otrzymywały duże szkolne różańce, bądź  figurkę Matki Bożej. W domu wraz ze swoimi rodzinami jeszcze raz mogły zgłębić najważniejsze tajemnice naszej wiary.

Cały październik był miesiącem, w którym osoby uczestniczące w nabożeństwie różańcowym rozwinęły swoje życie wewnętrzne. Jan Paweł II mówił, że „Różaniec jest modlitwą prostą i skutecznie służącą temu, by stawać się z Maryją uczniem Jezusa Chrystusa.”

POWRÓT