Niepodległa Polska czyli żywa lekcja historii

W środę 6 listopada gościliśmy w szkole pana Michała Rychlickiego,  który młodym ludziom przybliżał  historię  podczas prelekcji   wzbogaconej  licznymi rekwizytami i ciekawymi scenkami  inscenizowanymi wspólnie z uczniami. Najwcześniej  spotkanie z historią miały klasy  1-3, następnie na dłuższe, dwugodzinne  zajęcia  przyszły klasy 4-6. Ostatnia grupa  klas 7 i 8 stawiła się w sali widowiskowej o godzinie 13. To spotkanie trwało  niemal  do 15.30. Niemożliwe, tak długa lekcja?! Nawet bez przerwy i co ciekawsze – nikt z uczestników zajęć nie narzekał na nudę.

Nasz prelegent w mundurze legionisty  potrafił  zainteresować  słuchaczy. Na wstępie uświadomił zebranym, czym jest niepodległość. „Najbardziej   zapamiętałam słowa – napisała w relacji  jedna z uczennic  z klasy siódmej – że nie można docenić wolności i niepodległości, dopóki się jej nie straci.” Po tych słowach  niezwykle zabrzmiały słowa hymnu narodowego. Zaczęła się  właściwa część spotkania…

Nasz gość przedstawił informacje  dotyczące ojców  niepodległości – przede wszystkim dzieje Józefa Piłsudskiego, jego politycznego adwersarza Romana Dmowskiego i niezwykłego  artysty, dyplomaty i polityka Ignacego Jana Paderewskiego. Aby sylwetki  bohaterów  zapadły w pamięć, pan Michał  wybrał  spośród widowni dziewczęta i chłopców,  którzy za pomocą  strojów i dzięki podpowiedziom (a także swoim zdolnościom aktorskim)  odtworzyli scenki  z ich życia. Dostarczyły  one uczniom  wielu powodów  do radości,  ale też i refleksji. „Rekwizyty i stroje, zwłaszcza  broń, ułatwiły nam przeniesienie się  w czasie” – to obserwacje innej uczestniczki.

Podczas lekcji pan Michał przeprowadził z uczniami krótkie inscenizacje  dotyczące przebiegu  Powstania Wielkopolskiego, kiedy polska społeczność sięgnęła po broń, wysłuchawszy płomiennego przemówienia I. J.  Paderewskiego podczas jego wizyty w Poznaniu. Uczniowie  zapamiętali to jedyne w dziejach zwycięskie dla Polaków powstanie. Także inscenizacja ukazująca  przebieg Bitwy Warszawskiej 1920 była  ciekawa. Nawet dziewczyny zostały zaproszone do udziału w scence, by ukazać, jak  dramatyczna była wtedy sytuacja  na froncie.  W miniaturowych scenkach, za pomocą kilku rekwizytów nasz gość pokazał  najistotniejsze dla Polaków  zagrożenia – wcielanie  do armii zaborczych, dramat walk bratobójczych na frontach pierwszej wojny światowej,  a także zagrożenie  cywilizacyjne, jakim  były wojska bolszewickie niosące idee komunizmu  w głąb  Europy.

„Taka lekcja  genialnie  przeniosła nas –  napisał uczeń klasy  siódmej – do czasów walk i męki odzyskiwania   niepodległości.”  „Taka lekcja nauczyła mnie wiele – oto fragment innego wypracowania – uświadomiłem sobie, że trzeba się troszczyć o Ojczyznę  i nie dać innym jej rozkraść.” „Takie lekcje potrafią przemienić zwykły  temat historii w coś niezwykłego” – pojawiła się i taka opinia.

Narodowe Święto Niepodległości  zobowiązuje młodzież do zdobywania  wiedzy o przeszłości  swojej Ojczyzny. Nasz prelegent zacytował  słowa ojca niepodległości Józefa  Piłsudskiego –  „Ten kto nie szanuje i nie ceni swej przeszłości, nie jest godzien szacunku teraźniejszości ani prawa do przyszłości.”

POWRÓT