Niepokalane Poczęcie NMP AD 2020

Niepokalane Poczęcie Najświętszej Maryi Panny AD 2020

„O Maryjo bez grzechu pierworodnego poczęta,
módl się za nami.”

 

Ta wielka uroczystość przypadła w tym roku we wtorek. A jest  to w naszej szkole dzień szczególny. Dzień, w którym Bogu dziękujemy za prawdę, że Maryja, napełniona “łaską” przez Boga (Łk 1, 28), została odkupiona od chwili swego poczęcia.  Tajemnica ta ukazuje, że Maryja była jedynym człowiekiem wolnym od grzechu pierworodnego, co nie oddaliło Jej od ludzi, ale  jeszcze mocniej  z nimi związało  nićmi miłości.

Dla  nas jest to dzień, w którym dziękujemy Maryi za  powstanie i dzieła  zgromadzenia Sióstr  Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny. Grupa dzieci z klas 1-3, które  uczęszczały na lekcje do szkoły oraz zebrani nauczyciele  mieli okazję, by złożyć Siostrom Niepokalankom życzenia  i zaśpiewać im z całego serca. Popłynęło także wiele, wiele  dobrych słów innymi  drogami.

W tym szczególnym  dniu 8 grudnia według wskazówek samej  Maryi mamy  szczególny czas  – Godzinę Łaski w południe, gdy Niebo udziela  wielu darów  dla duszy i ciała osób  modlących się wówczas. Tegoroczne obchody uroczystości były szczególne – aby umożliwić udział w modlitwie  większej liczbie osób, adoracja Najświętszego Sakramentu  trwała  cały dzień, a  zakończyła się po  godzinie  17.30.

O godz. 18   nastąpiła  uroczysta Msza święta w  intencji Zgromadzenia Sióstr Niepokalanek, w której  dzięki transmisji on-line mogła uczestniczyć cała  społeczność szkolna. Tym samym  modlitwa mogła połączyć  wszystkie rozdzielone epidemią wspólnoty – zakonną i rodzinne naszej szkolnej społeczności.

POWRÓT