Opłaty 2021/2022

Opłaty za szkołę w roku szkolnym 2021/2022

Uprzejmie informujemy, że od 1 września 2021 roku opłaty wynoszą:

  • 800 zł / miesięcznie płatne przez 10 miesięcy
  • 150 zł / miesięcznie za obiady
  • 60 zł / miesięcznie za świetlicę  (dodatkowa opłata, jeżeli dziecko zostaje w świetlicy od godz.16.00 – 17.20)

Prosimy o regularne wpłaty do 10- go każdego miesiąca na poniżej podane konto bankowe:
ALIOR BANK
42 2490 0005 0000 4530 3901 9516
Przy wpłatach bankowych w dyspozycji przelewu należy podać imię i nazwisko dziecka oraz klasę.

Można też wpłacać gotówką od 1 do 10-go dnia każdego miesiąca w godz. 8.00–9.00 w sekretariacie w budynku przedszkolnym.

W razie pytań prosimy o kontakt z księgowością na adres e-mail:

ksiegowosc@szkolaniepokalanek.com