Perspektywa czyli historia wielkiego wynalazku – wykład Pani Dominiki Musz

W naszej szkole uczniowie klas IV-VIII uczestniczyli w niecodziennych lekcjach, ponieważ gościliśmy panią Dominikę Musz, która sprawiła, że oglądanie dzieł sztuki, a w szczególności obrazów stanowi wielką przyjemność. W tym roku szkolnym, trochę inaczej niż zwykle, ponieważ nie pokonywaliśmy kolejnych pięter i sal muzeów, ale w naszej szkolnej sali widowiskowej zatrzymywaliśmy nasz wzrok na dziełach sztuki przygotowanych w formie prezentacji. Jak każdy, kto chce nacieszyć się widokiem pięknych dzieł artystycznych, wirtualnie spacerowaliśmy i przyglądaliśmy się najróżniejszym wytworom, które w nas oglądających budziły przeróżne emocje od zaciekawienia po zachwyt.

Na tych zajęciach dowiedzieliśmy się, że obraz można porównać do ekranu, na którym artysta rzutuje stan swojego umysłu za pomocą farb, zaś odbiorca, ogląda to dzieło, próbując odczytać jego sens. Artysta projektuje na płótno to, co widzi wokół siebie i jak to widzi oraz widzi to, co projektuje. Z kolei odbiorca za pomocą swojego aparatu wzrokowego ogląda to, co i jak widział i przetworzył artysta, a jednocześnie obydwaj podlegają tym samym prawom percepcji wizualnej. Podstawowym narzędziem biologicznym a zarazem umysłowym, które pozwala na tę wymianę oglądów jest zatem widzenie.

Zmysłem wzroku obserwowaliśmy perspektywę malarską, czyli metodę przedstawiania na płaszczyźnie przedmiotów rozmieszczonych w przestrzeni zgodnie z prawami widzenia. Przez wieki artyści w różny sposób radzili sobie z tym wyzwaniem, tworząc niepowtarzalne rodzaje perspektyw, o których mogliśmy usłyszeć i je zobaczyć m.in. perspektywę rzędową, którą stosowali ludzie prehistoryczni w swoich malunkach naskalnych. Perspektywę kulisową – jeden z najstarszych sposobów oddania głębi obrazu na płaszczyźnie. Był stosowany już w prehistorii, popularny również w starożytności. Dla nas widzów ta perspektywa była ciekawa, gdyż polegała na tym, że elementy dalsze są przesłonięte przez elementy znajdujące się bliżej.

Na zakończenie zajęć uczestnicy mogli zadawać pytania i wspólnie poszukiwać odpowiedzi na wskazany temat.

POWRÓT