Pielgrzymka do parafii bł. Władysława z Gielniowa – 10 listopada 2017 r.

01.IMG_1191 (1024x768)

Pielgrzymka do parafii bł. Władysława z Gielniowa – 10 listopada 2017 r.

Dzisiejsze spotkanie było inne niż pozostałe. Rozpoczęło się ono o 15.15 przy portierni szkolnej i w drogę…  Piesza krótka pielgrzymka do parafii bł. Władysława z Gielniowa. W drodze nie marnowałyśmy czasu, powstały nowe słowa, jak „ markonik”, „babaj”, „ciociap” J. Na trasie naszego pielgrzymowania był też plac zabaw i bardzo musieliśmy pracować nad sobą, żeby nie zatrzymać się na nim, bo przecież cel drogi był inny. W końcu dotarliśmy do kościoła bł. Władysława i tam czekała nas niespodzianka – Pan Jezus wystawiony w Najświętszym Sakramencie. Nasza żarliwa modlitwa popłynęła. Pomodliliśmy się też przy grobie budowniczego kościoła – ks. Eugeniusza Ledwocha. To był dobry czas!!!

POWRÓT