Podwójne błogosławieństwo

W dniu 16 stycznia przypada święto patronalne szkoły – rocznica urodzin Matki Marceliny. Dzień ten rozpoczął się wspólną modlitwą wszystkich uczniów i nauczycieli w kaplicy.

Ksiądz Piotr poświęcił wówczas kredę, kadzidło i wodę, by pobłogosławić uczniom, obejść z kolędą wszystkie sale i pomieszczenia, w których toczy się szkolne życie.

Zebrani wysłuchali ciekawej katechezy dotyczącej symboliki wody (oznacza  ona zarówno życie jak i śmierć), kredy i kadzidła. Zapalone wówczas kadzidło zapachniało  w  kaplicy, bo – jak wyjaśnił ksiądz –  tak jak modlitwa, zapach ten unosi  się do nieba nie znając barier i ograniczeń. Kapłan wyjaśnił także i przypomniał znaczenie napisów umieszczanych na chrześcijańskich drzwiach K+M+B (lub C+M+B).

Wszystkie klasy zostały pobłogosławione, by pierwszym, który znajdzie miejsce  w tej przestrzeni był zawsze Pan Bóg.

POWRÓT