Podziękowania za udział w kweście dla Niezłomnych

Podziękowania dla

Prywatnej Szkoły Podstawowej nr 6

im. bł. M. Marceliny Darowskiej

za czynny udział w kweście na ekshumacje i identyfikacje Żołnierzy Wyklętych.

 

Dzięki wspólnemu wysiłkowi odnajdujemy groby Poległych w walce i pomordowanych przez komunistów Żołnierzy Wyklętych.

Przywracamy Żołnierzom Wyklętym imiona i z honorami odprowadzamy Ich w ostatnią drogę, by pochować w poświęconej ziemi.

Jesteśmy Im to winni!

 

POWRÓT